Hakkımızda

Home / Hakkımızda

Kent Okuluna Dair,

Beltaş Beşiktaş Belediyesi San. Ve Tic. A.Ş. anlaşılacağı üzere bir belediye bağlı şirketidir. Şirket olarak pek çok alanda faaliyet göstermekteyiz. Bugüne kadar şirketin yaptıkları içinde anlamı itibariyle en büyük proje olan ‘kent okulu’nun ne anlam ifade ettiğini ve bu düşüncenin nasıl ortaya çıktığını paylaşmak isterim.

Anayasamız belediyeleri birer kamu tüzelkişisi olarak tanımlamakta. Kamu deyince de genel kanaat kamunun siyasetten ari bir kavram olduğudur. Kamu ile siyaset ya da siyasal kavramlarının birbiri ile çatışan kavramlar olduğu algısı bilinçli bir biçimde dayatılıyor.

Siyasalın ya da politik olanın ne olduğuna dair tartışma, hiç kuşkusuz siyasetin alanı ama özellikle ülkemiz için geleceğimizi belirleyen temel sorunsalları kavramak açısından da yaşamsal bir konu. Çünkü gündelik yaşamımıza egemen olan güç ilişkilerini kavrayışımız ancak siyasalı kavrayışımıza bağlı olarak gerçekleşebilir. Siyasal bilinç de böyle oluşur.

Siyaset netice itibariyle nasıl bir yaşam tahayyülümüz olduğuna dair bir yöntem/ideoloji sunar. İdeoloji olmadan tahayyül, hayal olamaz.  Bu bağlamda kamunun doğrudan ilgi alanına giren yerel yönetim de siyasetin en önemli konusudur. Çünkü kent, en nihayetinde insanın arzu ettiği yaşamı inşa ettiği bir alandır.

Kent Okulu düşüncemizin temelinde de bu yaşam alanını nasıl kurgulamamız gerektiğine dair siyasal sorumluluğumuz yatmaktadır.

Kentli olmaktan doğan sorumluluk giderek muğlaklaşan bir konu. Çünkü kentten yaratılan rantın yegane zenginleşme aracı olduğunu dayatan bir ekonomik düzen var karşımızda.  Doymak bilmeyen daha fazla kazanma arzusu yutuyor kentleri. Bir tarafta yüzlerce katlı rezidanslarda lüks yaşamlar, diğer yanda derin bir yoksulluk sunuluyor bize. Rant yalnızca binaları değil, tavrımızı da değiştiriyor.

Birbirinden kopuk, kentli olmanın gerektirdiği dayanışma, yardımlaşma duygusundan yoksun anlayış gelişiyor. Kentin kaynakları alabildiğine eşitsizce dağıtıldığından çelişkiler daha da derinleşiyor.

Yerel yönetim anlayışının yalnızca rant kavramının içine sıkıştırıldığı bir anlayışın egemen olduğu bir dönemde yaşıyoruz.

Bu sıkışmışlıktan çıkmanın yolu, dayanışma duygusunu yeniden inşa etmek olduğuna inanıyoruz. Biz tam da bu noktada rant kavramına farklı bir yaklaşım getiriyoruz. Beşiktaş yarısından fazlasının %56’sının üniversite ve üstü eğitime sahip olduğu bir ilçe. Türkiye’nin en yüksek eğitim bu oranlarla Beşiktaş’tadır.

Bu gerçek gösteriyor ki Beşiktaş’ın en büyük artı değeri eğitimdir. Biz bu bilinçle yola çıkarak, bilgiyi kamuya taşıma sorumluluğu içinde kent okulu girişimini başlattık.  Kent kaynaklarını eşit paylaşmak sorumluluğundan hareket ediyoruz. İlhamımızı bu ülkenin kurucularından alıyoruz.

Her geçen gün toplumun bilgi alma hakkının sınırlandığı bu zamanlarda bilginin temel bir insan hakkı olduğu gerçeği ile sorumluluk alıyoruz. Hep birlikte yeni bir siyaset inşa etmeyi hedefliyoruz.

 

Av. Ayça Akpek

                                                                                                                           Beltaş Beşiktaş Belediyesi San. Ve Tic. A.Ş.